NCFS

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) maakt zich sterk voor mensen met CF. We behartigen de belangen van mensen met CF en hun omgeving. We maken (digitaal) lotgenotencontact mogelijk en geven voorlichting aan patiënten, ouders, partners, begeleiders en deskundigen. De NCFS beheert de Nederlandse CF Registratie: een database ten behoeve van onderzoek, met geanonimiseerde medische gegevens van vrijwel alle mensen met CF in Nederland. We financieren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek, waar heel veel geld voor nodig is. Er worden echte successen geboekt!

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn giften die de NCFS van u krijgt, inkomsten uit sponsoring en een basissubsidie van het Fonds PGO. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden en het financieren van wetenschappelijk onderzoek heeft de NCFS uw bijdrage dan ook hard nodig.
Als u geld geeft aan een goed doel, wilt u ook zeker weten dat dit goede doel te vertrouwen is. Wanneer een goed doel een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar heeft, kunt u ervan op aan dat er toezicht plaatsvindt op bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dit goede doel. Wij zijn er erg trots op dat we als NCFS het keurmerk mogen dragen!

U kunt het werk van de NCFS op verschillende manieren steunen, onder ander via deze stichting. In veel gevallen is uw gift aftrekbaar van de belasting omdat de NCFS beschikt over een ANBI-verklaring. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Wilt u meer weten over CF, de NCFS of deze stichting? Neem dan gerust contact op met Johanna Vermeulen (Accountmanager Relaties van de NCFS). U kunt de NCFS bereiken via hun website: www.ncfs.nl of per telefoon: 035 – 64 79 257.

Bron van deze tekst: www.ncfs.nl